02 Batch

02 Batch

Roll No. Certificate Name Nick Name Mobile No. Email Address
020801 Parvin Akter Parvin 01924332292 parvinakterfm@gmail.com
020802 Jharna Pal Jharna 01716486287 jharnaranipal@yahoo.com
020804 Eisrat Jahan Rosy +61452637414 eisrat.jahan27@gmail.com
020805 Satadal Biswas Satadal 01737325954 satadal.ku@gmail.com
020806 Moinul Islam Moinul 01931161215 jb0215@janatabank-bd.com
020810 Shahriar Mahmud Saikat 01717197606 shaikat1009@yahoo.com
020812 Milton Kumar Ghosh Milton 01720510091 milton08nsu@gmail.com,
020814 Tanvir Manower Real 01711572921 tanvir_02ku@yahoo.com
020816 Rumman Ara Lima 01816476273  
020817 Faisal Mahmud Joarder Pappu 01816477845 joarderfm@gmail.com
020818 Francis Halder Francis 01916615289 fraai.agl@gmail.com
020819 Tarikul Islam Tarik +46739967195 tarik_ku02@yahoo.com
020820 Sudip Day Sudip 01718180817 baponka@yahoo.com
020822 Sadia Sultana Sadia 01938811220 sultanadae@yahoo.com
020826 Haider Iqbal Khan Sharli 01711164311 khan@bsmrau.edu.bd
020827 Selimur Rahman Poltu 01719481954  
020829 Ripa Tania Ripa 01717502640  
020832 Jahangir Alam Jahangir 01717668077 jahangirsau13@gmail.com
020833 Tania Parveen Tania 01718102226  
020834 Zakariar Mamoon Jakaria 01921385038  
020838 Rashedul Islam Rashed 01717197750  
020839 Sadia Mehjabin Pinki 01412441139  
020840 Shameem Kibria Shamim 01711009981 shameem40_ku@yahoo.com
020841 Mohibullah Babu Babu 01719391458 babuat_ku@yahoo.com
020842 Md Mosaddek Hossain Musa 01716009098 mosaaeo@gmail.com
020843 Romen Kobir Bhuiyan Romen 01717668083  
010807 Debanando Bishwas Deb 01721343959 debagrotech@gmail.com
010829 Prodip Sarker Prodip 01914033756 prdpsarker@gmail.com
Agrotechnology Alumni Association © 2018 01718732843